Manažér fondu - Sympatia Financie

Rozumieme investíciám!

Sme odborníkmi v investovaní na finančných trhoch, private equity investíciách,
ekonomickom a právnom poradenstve.

Polaris Finance SICAV p.l.c. (Polaris Finance) je investičná spoločnosť s variabilným akciovým kapitálom (SICAV), ktorá sa špecializuje na vytváranie a správu fondov profesionálnych investorov. Investície fondov sú umiestňované na globálnych finančných trhoch a do alternatívnych investícií v rámci strednej a východnej Európy. Polaris Finance podlieha dohľadu maltského finančného úradu.

Cieľom Polaris Finance je poskytovať investorom širokú variabilitu, flexibilitu a zároveň bezpečnosť investícií. Od svojho založenia v roku 2011 dosahujú všetky fondy pod správou Polaris Finance kladné absolútne výnosy. Medzi investorov spravovaných fondov patria inštitúcie, korporácie aj individuálni investori.