Manažér fondu - Sympatia Financie

Polaris Alpha

Fond profesionálnych investorov zameraný na projektové investície.

Polaris Alpha je najlepším riešením pre klientov, ktorí chcú mať stabilnú investíciu s predvídateľných zhodnotením. Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobé kapitálové zhodnotenie investíciami predovšetkým do aktív mimo finančných trhov, ktoré predstavujú investičné projekty z rôznych odvetví.

Investičná stratégia je zameraná hlavne na real estate projekty v oblasti priemyselných a logistických, obchodných a rezidenčných nehnuteľností. Investície sú geograficky diverzifikované vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. Fond investuje aj do investičných portfólií rozvíjajúcich sa trhov.

Charles Bridge Global Macro Fund

Charles Bridge sa zameriava na investície na finančných trhov, primárne na derivátové produkty.

Čistý výnos klienta od založenia fondu 25,34%.

Cieľom podfondu Charles Bridge je absolútny výnos, zhodnotenie prostriedkov klientov pri rozumnej miere rizika s dôrazom na ochranu vkladov.

Investičná stratégia:

Fond sa špecializuje hlavne na investície cez neefektívne pákové ETF. Fond patrí do úzkej skupiny fondov v Európe, ktoré sa zaoberajú týmto „niche segmentom“.

Polaris Omega

Individuálne spravované privátne portfólio.

Harvest Alpha Capital

Individuálne spravované privátne portfólio.